Knihovna: Petra Soukupová

Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas

Sdílejte nás

Něco pro dospělé? Co třeba román ze současnosti od Petry Soukupové (ročník 1982), jedné z našich nejúspěšnějších prozaiček?

Text: Simona Martínková-Racková

Možná jste s dětmi četli autorčiny prózy pro menší čtenáře, jako je Snížek se vrací nebo Klub divných dětí. Pokud se vám líbily, očekávejte podobný, tedy civilní a střízlivý, styl i v jejích knihách pro dospělé. Román Věci, na které nastal čas údajně vznikl z povídek, na výsledku to ale není vůbec znát – příběh působí kompaktně a nejspíš knížku neodložíte z ruky, dokud nebudete na poslední stránce. Hlavními hrdiny je nejdřív dvojice, poté už rodina a autorka v knize mapuje fiktivní rodinné osudy po dobu sedmnácti let. Skvělý byl nápad nechat průběžně vyprávět všechny členy rodiny, včetně dětí. I konfliktní situace tak uvidíte z různých úhlů pohledu a mimoděk se budete vciťovat tu do Alice, tu do jejího muže Richarda, do jejich syna a dcery, a nakonec taky… ale to už si přečtěte sami. Varování: Mnozí čtenáři a čtenářky tvrdí, že jim bylo jednání a smýšlení postav až nepříjemně povědomé. Jako by jim snad autorka viděla do hlavy…!

Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas. Host, Brno 2020, 368 s.