Tělák: Kotoul

Tělák: Gymnastika – kotoul

Sdílejte nás

Jestlipak ho zvládnou všichni členové rodiny? A protože není malých výzev, máme pro vás i celou sérii kotoulových kombinací!

Text: Ondřej Bejbl

Čas: 20 minut

Kotoul je jedním ze základních prvků gymnastiky. Nejdřív se zaměříme na kotoul vpřed, vzad a posléze na různé kotoulové kombinace. Najděte si doma či na zahradě dostatečný prostor, pokud možno s měkkou podložkou, a hurá na to!

Kotoul vpřed

Postupujte podle 1. obrázkového manuálu:

a) Kolébka vzad a vpřed.

b) Kotoul na nakloněné ploše, vytvořené z laviček s žíněnkami, zavěšených na žebřinách.

c) Kotoul na nakloněné ploše, vytvořené odrazovým můstkem a žíněnkou.

(Varianty c) a d) nemusíte dělat, pokud nemáte možnost.)

Pokračujte kotoulovými vazbami dle čísel na obrázku:

1.    Vzpor dřepmo

2.    Vzpor stojmo rozkročný

3.    Stoj spatný, vzpažit — odrazem snožmo

4.    Z rozběhu odrazem snožmo

Kotoul

5.    Sed, předpažit

6.    Dřep, předpažit

7.    Skok, předpažit vzhůru

8.    Dřep, skok s celým obratem

.

Kotoul vzad

Postupujte podle 2. obrázkového manuálu:

a)     Sed skrčmo — kolébka.

b)     Kotoul vzad na nakloněné ploše — můstek, žíněnka.

c)      Kotoul vzad na nakloněné ploše — žebřiny, lavička, žíněnky.

(Varianty c) a d) nemusíte dělat, pokud nemáte možnost.)

Pokračujte kotoulovými vazbami dle čísel na obrázku:

1.    Sed skrčmo

2.    Sed, hluboký ohnutý předklon, vzpažit

3.    Sed roznožný, hluboký ohnutý předklon, vzpažit

4.    Stoj, předpažit, pádem vzad o nohou napjatých

Kotoul vzad

5.    Do vzporu dřepmo

6.    Do vzporu dřepmo stoj, vzpažit

7.   Do vzporu stojmo rozkročného

8.    Do vzporu stojmo – vztyk, vzpažit

.

Kombinace kotoulů

Pokud s přehledem zvládáte kotoul vpřed i vzad, můžete se vrhnout na kotoulové kombinace, které jsou zobrazeny na třetím obrázku. 😉