Tělocvična Protahování

Protahovací cviky, které zvládnete o přestávce

Sdílejte nás

Páteř během online výuky trpí. Jak jí ulevit? Učitel tělocviku Ondřej Bejbl pro vás sestavil sérii cviků, díky kterým se krásně protáhnete. Asi jako modelka na fotce. 😊  

Text: Ondřej Bejbl

Všechny cviky provádějte pomalu a plynule.  Každý cvik 2x–3x zopakujte.

Protahování páteře 1

Tělák: protahování 1

Základní pozice: vzpor klečmo mírně rozkročný – tzv. kočka
Nádech – prohýbat páteř od hlavy k bederní páteři
Výdech – ohýbat páteř

Protahování páteře 2

Tělák: Protahování 2

Základní pozice: hluboký ohnutý předklon
Výdech – postupný ohnutý předklon
Nádech – vzpřímení obratel po obratli (narovnání) do stoje

Protahování páteře + posilování

Základní pozice: leh na zádech, paže podél těla
S výdechem předkloňte hlavu a bradou opisujte půlkruhy od levého ramene k pravému a zpět.

Protažení břišního a zádového svalstva

Tělák: Protažení břišního a zádového svalstva

Základní pozice: leh na břiše, paže u těla vzpor ležmo, kolena zůstávají na zemi
výdrž 10 vteřin

Uvolnění zádového svalstva

Tělák: Uvolnění zádového svalstva

Základní pozice: leh na zádech skrčmo, paže v upažení
vytočit kolena na pravou stranu, hlava na levou stranu
výdrž 10–15 vteřin

Protažení bederní oblasti

Základní pozice: leh na zádech, paže podél těla
S nádechem ohněte špičky nohou k bércům (= k holeni), zvedněte hlavu, brada je vtažena do hrdelní jamky.
S výdechem postupně zpět, obratel po obratli

Pozor na tyto chyby: Hlava se od podložky nezvedá postupně, brada směřuje vzhůru, záklon hlavy, prudký návrat zpět, zadržování dechu.

Protažení a uvolnění bederní oblasti

Tělák: Protažení a uvolnění bederní oblasti

Základní pozice: leh na zádech skrčmo, ruce na kolenou
Kolíbejte se vpřed a vzad.